Tepelné čerpadlá, vykurovanie, chladenie a klimatizácia - technológie pre komfortnú a umelú klímu.

Štátna dotácia na solárne kolektory

dotácia na kolektory.jpg

ŠTÁTNA DOTÁCIA PRE SOLÁRNE KOLEKTORY - PROGRAM MH SR VYŠŠIEHO VYUŽITIA BIOMASY A SLNEČNEJ ENERGIE V DOMÁCNOSTIACH MH SR spustilo od apríla 2009 Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach, na základe ktorého môžete po splnení podmienok získať dotáciu vo výške 100 EUR na 1 m2 absorpčnej plochy kolektorov pre zariadenia do 8m2, a 50 EUR pre zariadenia nad 8m2 absorpčnej plochy kolektorov v rodinnom dome. Pre bytové domy je to suma 100 EUR / m2 , maximálne v rozsahu 3 m2 absorpčnej plochy kolektorov na byt. Dotáciu možno získať na základe písomnej žiadosti po ukončení inštalácie slnečných kolektorov ukončenej po 20. apríli 2009, zariadenie nemožno využívať na podnikanie.

Základné podmienky poskytnutia štátnej dotácie 
Žiadosť treba podať v uzavretej obálke, ktorá je zreteľne označená heslom „Dotácia pre domácnosti“, najneskôr pol roka po ukončení inštalácie osobne alebo poštou na Slovenskú inovačná a energetická agentúra v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici alebo Košiciach (presné kontakty nájdete na http://www.siea.gov.sk).

K žiadosti pre súkromné rodinné domy budete potrebovať:
1) potvrdenie príslušného daňového úradu, že neeviduje voči žiadateľovi daňové nedoplatky,
2) čestné vyhlásenie žiadateľa o vysporiadaní ostatných finančných vzťahov so štátnym rozpočtom,
3) potvrdenie Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne, že neevidujú voči žiadateľovi žiadne nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie alebo nedoplatky na zdravotné poistenie po lehote splatnosti,
4) výpis z registra trestov žiadateľa, nie starší ako tri mesiace,
5) doklad preukazujúci vlastníctvo rodinného domu alebo bytového domu (list vlastníctva)

V prípade potreby Vám zabezpečíme ďalšie potrebné dokumenty:
1) protokol o uvedení zariadenia do prevádzky,
2) faktúru, ktorá preukazuje nadobudnutie zariadenia,
3) Certifikát Solar Keymark . Všetky nami ponúkané kolektory týmto certifikátom disponujú a dodáme Vám ho spolu so solárnym systémom.

Predpokladané zmeny podmienok od septembra 2009
V krátkej dobe predpokladáme zvýšenie maximálnej dotácie na 200 EUR/m2, ako aj zmiernenie podmienok dotácie, ktoré avizovalo MH SR. Žiadatelia - fyzické osoby podľa predbežných informácií nebudú musieť predložiť výpis z registra trestov. Viac aktuálnych informácií nájdete vždy na http://www.siea.gov.sk.

Kontaktný formulár

Upozornenie podľa nového zákona o ochrane osobných údajov známeho ako "GDPR":

 

Odoslaním tohto formulára dávam spoločnosti KLÍMA, s.r.o. výslovný súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov uvedených v registračnom formulári v jej informačnom systéme po dobu trvania spracovania mojej požiadavky. Spoločnosť KLÍMA, s.r.o. sa zaväzuje, že nesprístupní tieto osobné údaje tretím osobám a že tieto budú spracovávané v súlade s "GDPR" nariadením a so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účelom spracovania údajov sú najmä:

- spracovanie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

 

Viac informácií o tom ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi nájdete tu: KLÍMA, s.r.o. GDPR - politik ochrany osobných údajov

 

Ostatné:

 

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na telefónnych číslach našich zákazníckych liniek, e-mailových adresách, alebo vyplňte nižšie uvedený formulár. Radi Vám poslúžime. Obchod a služby zákazníkom Tel.: 02 202 830 29 E-mail: obchod@klimainfo.sk Zákazníci ktorí sa chcú registrovať v našich databázach pre získanie exkluzívnych benefitov, zliav a záruk, nech uvedú čo najviac možných kontaktných údajov (nie je to podmienkou), umožní nam to ale byť s Vami v užšom kontakte, informovať Vás o našich aktualitách, akciách a novinkách.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

CAPTCHA
Táto otázka má za úlohu zistiť, či formulár odosiela človek, alebo spamový robot.
Image CAPTCHA
Napíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.

Tepelné čerpadlá a Klimatizácie

Spoločnosť Hi-Tec je exkluzívnym dovozcom klimatizácií a tepelných čerpadiel viacerých značiek pre Slovenskú Republiku.

Zakúpiť klimatizácie a tepelné čerpadlá ale aj najširší výber z viac ako 10 ďalších značiek: Daikin, Mitsubishi, LG, Panasonic, Samsung, Hitachi, Gree a podobne s celkovým výberom niekoľko stoviek klimatizácií a tepelných čerpadiel, môžete aj vy na: www.klimaobchod.sk za nízke, prípadne aj výpredajové ceny.