Tepelné čerpadlá, vykurovanie, chladenie a klimatizácia - technológie pre komfortnú a umelú klímu.

Porovnanie tepelných čerpadiel Panasonic Aquarea, Mitsubishi Zubadan a Atlantic Alfea.

Atlantic Alfea Excellia

Po dlhšom čase sme sa vrátili k porovnaniam tepelných čerpadiel z dôvodu rôznych neodborných vyjadrení predajcov s ktorými sa akoby roztrhlo vrece po spustení dotačného programu "Zelená domácnostiam"

 

Na stránke www.zelenadomacnostiam.sk je zverejnený zoznam dotovaných tepelných čerpadiel z ktorých si zákazníci môžu vyberať.

 

Po krátkom odsledovaní a zistení, že na tepelné čerpadlá Mitsubishi Zubadan (s výkonmi nad 10kW) je poskytovaná dotácia vo výške až 3700 € sa zdá, že výber tepelného čerpadla je jasný.

 

Dôvody?

1. 100% výkonu pri -15°C ako jediné na trhu (údajne)

2. najvyššiu dotáciu získavajú zrejme najlepšie tepelné čerpadlá (to dá predsa sedliacka logika)

 

Ale je tomu naozaj tak?

 

Takže prejdime k faktom (použité materiály na porovnanie si môžete stiahnuť ako prílohy za týmto článkom) porovnajme si deklarované hodnoty výrobcov a overené nezávislými skúšobňami.

 

Upozorňujeme, že keďže porovnávame tepelné čerpadlá vzduch/voda a to s plynulou reguláciou výkonu parametre v tabuľkách nemusia zohľadňovať skutočnosť - niektoré v skúšobniach používané testovacie podmienky sa v praxi vôbec nemusia vyskytovať, alebo sa vyskytujú minimálne a podobne.

Aby sme nehovorili do vetra: Čo myslíte ak si postavíte dom v Bratislave a podľa projektu máte pri výpočtovej vonkajšej teplote -11°C potrebnú teplotu vody do podlahového kúrenia +35°C, koľkokrát v roku sa vyskytne situácia, že vo vykurovacom systéme budete mať +35°C vodu pri +2°C v exteriéri? Logicky zrejme ani raz, napriek tomu sa parameter A2(teplota v exteriéri)/W35 (teplota vody vo vykurovaní) berie ako štandard... Alebo čo tak 55°C voda v podlahovke pri +15°C vonku? Nezmysel, už len z hygienických dôvodov nevyhovujúce a to plytvanie energiami... ani nepokračujme týmto smerom.

 

Poďme ale k nášmu porovnaniu:

Typ tepelného čerpadla (vzduch/voda): Panasonic Aquarea T-CAP   Atlantic Alfea Excelia   Mitsubishi Zubadan   Víťaz hodnotenia COP: podľa podmienok
Porovnávané hodnoty: Výkon: COP: Výkon: COP: Výkon: COP:  
Údaje o výkonoch a efektivite podľa dokumentácie výrobcu pri A+2/W+35: 12,00 kW 3,44 11,20 kW 3,25 13,46 kW 3,10  
Tie isté parametre podľa zelenej domácnostiam: 11,85 kW 3,41 6,815 kW 3,35 10,48 kW 3,35  
Už v 2 predchádzajúcich riadkoch sa hodnoty uvádzané výrobcom a v zozname zariadení na zelenej domácnostiam líšia, je čas zamyslieť sa prečo! Túto otázku Vám radi zodpovieme a pripravujeme na túto tému zaujímavý článok. Poďme ale ďalej.
Údaje o výkonoch a efektivite podľa dokumentácie výrobcu pre typické podlahové alebo teda nízkoteplotné vykurovanie:
A+25/W+35 13,60 kW 7,73 11,20 kW 5,83 ----------- ----------- PANASONIC
A+7/W+35 12,00 kW 4,74 11,20 kW 4,46 14,82 kW 4,04 PANASONIC
A-7/W+35 12,00 kW 2,72 11,20 kW 2,86 14,91 kW 2,54 Atlantic
A-15/W+35 12,00 kW 2,42 11,20 kW 2,35 13,59 kW 2,17 PANASONIC
A-20/W+35 ----------- ----------- 10,20 kW 2,09 10,46 kW 2,14 Mitsubishi
Údaje o výkonoch a efektivite podľa dokumentácie výrobcu pre typické moderné radiátorové alebo teda strednoteplotné vykurovanie:
A+25/W+45 13,20 kW 5,43 10,50 kW 4,69 ----------- ----------- PANASONIC
A+7/W+45 12,00 kW 3,54 10,50 kW 3,62 13,99 kW 3,26 Atlantic
A+2/W+45 12,00 kW 2,82 10,50 kW 2,78 12,80 kW 2,51 PANASONIC
A-7/W+45 12,00 kW 2,17 10,50 kW 2,52 14,54 kW 1,99 Atlantic
A-15/W+45 12,00 kW 2,05 10,50 kW 2,10 13,19 kW 1,77 Atlantic
A-20/W+45 ----------- ----------- 9,10 kW 1,82 10,46 kW 1,73 Atlantic

Údaje o výkonoch a efektivite podľa dokumentácie výrobcu pre typické staré radiátorové alebo teda vysokoteplotné vykurovanie do +60°C:

 

Keďže model T-CAP od PANASONICU +60°C vodu neprodukuje  ďalej go hodnotiť nebudeme.

A+25/W+60 ----------- ----------- 9,45 kW 3,27 ----------- ----------- Atlantic
A+7/W+60 ----------- ----------- 9,45 kW 2,63 12,81 kW 2,22 Atlantic
A+2/W+60 ----------- ----------- 9,45 kW 2,20 11,67 kW 1,55 Atlantic
A-7/W+60 ----------- ----------- 9,10 kW 1,85 ----------- ----------- Atlantic
A-15/W+60 ----------- ----------- 7,60 kW 1,52 ----------- ----------- Atlantic
A-20/W+60 ----------- ----------- 6,10 kW 1,22 ----------- ----------- Atlantic

Predbežné hodnotenie podľa COP:

Najlepší je Atlantic, nasleduje Panasonic a na konci rebríčka v efektivite (prekvapivo???) je Mitsubishi

Hodnotenie podľa objektívnejšieho parametra SCOP inštalácií (celková efektivita systému za celú vykurovaciu sezónu) podľa lokality pre vzorový rodinný dom s podlahovým vykurovaním a tepelnou stratou 10 kW a 200m2 rozlohou. SCOP inštalácií bolo vykonané originálnym výpočtovým softvérom výrobcov.
Bratislava   3,98   4,26   3,33 Atlantic
Banská Bystrica   3,89   3,92   3,28 Atlantic
Žilina   3,70   3,86   3,19 Atlantic
Celkové hodnotenie podľa SCOP: Atlantic
Celkové hodnotenie podľa SCOP, COP, výkonu a pracovného rozsahu: Atlantic

Poznámky k tabuľke: Červenou farbou sme v tabuľke označili teplotné podmienky  ktoré sa najviac priblížili realite, ani tie však nemajú presnú výpovednú hodnotu, pretože tepelné čerpadlo kým nie je využité na 100% funguje v zníženom výkone a s vyššou efektivitou. Preto sú najdôležitejším parametrom hodnoty SCOP. Tie najviac vypovedajú o efektivite tepelných čerpadiel.

 

Niekoľko dôležitých postrehov na záver:

1. Úvod:

Tak trochu sme porovnávali nie celkom identické tepelné čerpadlá. Kým Mitsubishi a Panasonic mali o niekoľko kW naviac už v nominálnom výkone sa jednalo o 12kW tepelné čerpadlá a Atlantic iba 11kW tak celkom zrejme musel zaostať výkonovo, Atlantic však mal jednoznačne naviac v efektivite a ukázal sa ako najefektívnejší a teda najúspornejší.

2. Jadro:

Ponaučenie je, že výkon nie je všetko a pri tepelných čerpadlách je dôležitejšia efektivita.

Kým Mitsubishi stavilo na maximálny výkon ktorý masívne prezentuje aj marketingovou vetou: " ako jediní máme 100% výkonu aj pri -15°C, vďaka patentovanej technológii" , môžeme si všimnúť, že akosi v Mitsubishi pozabudli na to hlavné a tým je efektivita a účinnosť tepelných čerpadiel čo znamená aj to "ako hlboko si zákazník bude musieť siahnuť do peňaženky" za kúrenie.

Panasonic sa postavil niekde do stredu a nastavil svoje tepelné čerpadlá tak, že majú skvelý výkon (možno ste si všimli že aj pri -15°C majú 100% výkonu, čo na to Mitsubishi???, že by to bol skutočne iba marketing?) a osobne si cením, že Panasonic to úprimne a jednoducho nazýva konštantným výkonom do -15°C a netvrdí, že je jediný na svete a už vôbec sa neoháňa patentovanou technológiou, ktorú dnes používa už kde kto. Ozaj čo sa asi tak dalo patentovať na nástreku chladiva FIC? Žeby konkréna podoba, potom ale nejde o patentovanie technológie lež o spôsob jej aplikácie - domnievame sa. No a keďže konečným víťazom v efektivite je Atlantic ALFEA Excellia, venujeme jej trochu priestoru tiež.

Aj keď ťažko tvrdiť, že má výkon 100% aj pri -15°C ak Mitsubishi tvrdí že iba ono samo ako jediné, to dokáže.

No ale matematika nepustí a tak sme zistili že ALFEA Excellia má 100% výkonu 11,20 kW pri +25°C a tak isto aj pri -15°C má 11,20 kW, nám to vychádza tiež na tých istých 100%.

 

Zrazu sa nám tu nejak rozmohli tepelné čerpadlá s výkonom 100% pri -15°C nezdá sa Vám???

 

Načo nám je nakoniec vysoký výkon a účinnosť v plusových teplotách (Panasonic a Mitsubishi) a chýbajúca schopnosť vykurovať na vysokú teplotu pri extrémnych mrazoch (Mitsubishi)? Sotva totiž budete potrebovať teplotu vody +60°C do vykurovania pri +2°C vonkajšej teploty a pritom by Vám malo stačiť pri -20°C len +45°C voda, prípadne pri efektivite Zubadanu sa z tohto tepelného čerpadla stáva mimoriadne drahý elektrokotol...

 

Tepelné čerpadlá Atlantic Alfea Excellia sa ukázali ako najlepšie vyladené a určené pre široké potreby zákazníkov s mimoriadnou efektivitou.

3. Záver:

Prikláňame sa k rozumnej voľbe bez zbytočných marketingových ťahákov a špekulácií a preto jednoznačne tvrdíme, že výkon je dôležitý, ale je len vecou správneho návrhu, tam jeho zmysel končí. Rozhoduje však efektivita a spoľahlivosť počas prevádzky. Keďže sme zámerene na porovnanie zvolili tepelné čerpadlá s povestnými japonskými technológiami (vonkajšie jednotky) ich spoľahlivosť je prakticky rovnaká a poruchovosť takmer zanedbateľná.

Pre Atlantic sa prikláňame aj kvôli modulárnej a ľahko rozšíriteľnej riadiacej elektronike zo Švajčiarskeho Siemensu ktorá je navonok mierne kostrbatá ale zato o to spoľahlivejšia. Rovnako z našich interných porovnaní ceny náhradných dielov od Siemensu sú výrazne lacnejšie ako na mieru vyrobená elektronika japoncov, no a ak dokážu tepelné čerpadlo vyregulovať tak, že je nakoniec úspornejšie ako originálne japonské tepelné čerpadlo, tak potom má Atlantic obrovskú výhodu. Nakoniec aj ostatné náhradné diely Atlanticu sú výrazne lacnejšie ako od ostatných porovnávaných výrobcov.

 

Naša voľba (z troch porovnávaných tepelných čerpadiel) je aktuálne jednoznačne Atlantic ALFEA EXcellia, je to suverénne najlepšia voľba súčasnosti.

 

Aby sme boli úprimní, jedinou výhodou Mitsubishi a Panasonicu sú v súčasnosti vyššie dotácie na tepelné čerpadlo kvôli dátam aké sa zapísali do zoznamu zariadení v programe "Zelená domácnostiam", tie sú aj keď už neaktuálne, určujú žiaľ výšku dotácie ktorú na tepelné čerpadlo poskytne štát. Aj tu s ale treba dať pozor, rozdiel v dotáciách činí len niekoľko stoviek €, myslíte si, e stojí zato ušetriť na nesprávnom mieste???

 

Rozhodnutie je samozrejme na Vás, ale my odporúčame tepelné čerpadlá Atlantic ALFEA Excellia.

 

Navyše s tepelnými čerpadlami pracujeme od roku 2003 čo je už 13 rokov, vieme čo a prečo tvrdíme.

 

Počas trvania programu "Zelená domácnostiam" poskytujeme na tepelné čerpadlá Atlantic ALFEA Excelia exkluzívne zľavy, v prípade záujmu sa na nás s dôverou obráťte, tešíme sa na spoluprácu.

Kontaktný formulár

Upozornenie podľa nového zákona o ochrane osobných údajov známeho ako "GDPR":

 

Odoslaním tohto formulára dávam spoločnosti KLÍMA, s.r.o. výslovný súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov uvedených v registračnom formulári v jej informačnom systéme po dobu trvania spracovania mojej požiadavky. Spoločnosť KLÍMA, s.r.o. sa zaväzuje, že nesprístupní tieto osobné údaje tretím osobám a že tieto budú spracovávané v súlade s "GDPR" nariadením a so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účelom spracovania údajov sú najmä:

- spracovanie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

 

Viac informácií o tom ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi nájdete tu: KLÍMA, s.r.o. GDPR - politik ochrany osobných údajov

 

Ostatné:

 

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na telefónnych číslach našich zákazníckych liniek, e-mailových adresách, alebo vyplňte nižšie uvedený formulár. Radi Vám poslúžime. Obchod a služby zákazníkom Tel.: 02 202 830 29 E-mail: obchod@klimainfo.sk Zákazníci ktorí sa chcú registrovať v našich databázach pre získanie exkluzívnych benefitov, zliav a záruk, nech uvedú čo najviac možných kontaktných údajov (nie je to podmienkou), umožní nam to ale byť s Vami v užšom kontakte, informovať Vás o našich aktualitách, akciách a novinkách.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

CAPTCHA
Táto otázka má za úlohu zistiť, či formulár odosiela človek, alebo spamový robot.
Image CAPTCHA
Napíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.

Tepelné čerpadlá a Klimatizácie

Spoločnosť Hi-Tec je exkluzívnym dovozcom klimatizácií a tepelných čerpadiel viacerých značiek pre Slovenskú Republiku.

Zakúpiť klimatizácie a tepelné čerpadlá ale aj najširší výber z viac ako 10 ďalších značiek: Daikin, Mitsubishi, LG, Panasonic, Samsung, Hitachi, Gree a podobne s celkovým výberom niekoľko stoviek klimatizácií a tepelných čerpadiel, môžete aj vy na: www.klimaobchod.sk za nízke, prípadne aj výpredajové ceny.