Tepelné čerpadlá, vykurovanie, chladenie a klimatizácia - technológie pre komfortnú a umelú klímu.

Zaujímam sa o inštaláciu tepelného čerpadla vzduch-voda Daikin, Rotex do novostavby rodinného domu s dotáciou.


Dobrý deň,

zaujímam sa o inštaláciu tepelného čerpadla vzduch-voda Daikin Altherma LT, Rotex)
do novostavby rodinného domu (bungalov) v obci ..... v okr. Kysucké Nové Mesto. Chcel by som využiť dotácie z projektu "Zelená domácnostiam".

Premýšľam nad tepelným čerpadlom vzduch-voda Daikin Altherma nízkoteplotný systém LT - pre vykurovanie aj chladenie. Na vykurovanie aj chladenie budú slúžiť kapilárne rohože od fy ............ nainštalované v strope. Kapilárne rohože sú navrhnuté pre vykurovanie na max. prevádzkový teplotný spád podľa výpočtovej teploty 30/26°C.
Alternatívnym zdrojom kúrenia bude pec s teplovodným výmenníkom.

Možným riešením by bolo TČ Daikin Altherma EHSXB08P30A Bivalent s vonk. jednotkou ERLQ008CV3. V zozname oprávnených zariadení pre dotácie však nie je uvedené. Mám informáciu, že Daikin EHSX je vlastne nemecký Rotex, ktorý je v skupine Daikin a že v Nemecku aj samotný Daikin predáva Althermu pod označení Rotex.

Chcem Vás poprosiť o pár informácii:

1. Je Daikin Altherma EHSXB08P30A Bivalent s vonk. jednotkou ERLQ008CV3 to isté ako Rotex HPSU compact 308 (H/C) BIV ?

2. Je zariadenie zapísané v zozname oprávnených zariadení ako ROTEX HPSU Compact 308 8kW vlastne Rotex HPSU compact 308 (H/C) BIV, teda tá bivalentná verzia ?

3. Rotex HPSU compact 308 (H/C) BIV sa tiež kombinuje s vonk. jednotkou ERLQ008CV3 ?

4. Obsahuje Rotex HPSU compact 308 (H/C) BIV v tom kompakte aj TČ Daikin Altherma LT (teda vlastne Daikin Altherma LT skombinované s Rotex-áckou 300 litrovou nádobou) ?

5. Bolo by uvedené TČ postačujúce, keď projektovaný tepelný príkon objektu je nasledovný ?:
Projektovaný tepelný príkon objektu sa vypočítal podľa STN EN 12831 v elektronickom programe Techcon. Projektovaný tepelný príkon objektu je 6,45 kW. Pri výpočte sa použili klimatické údaje pre najbližšiu výpočtovú lokalitu Kysucké Nové Mesto:
- Vonkajšia výpočtová teplota θe = -13 °C
- Priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia θe,pr = 7,8 °C
- Dĺžka vykurovacieho obdobia d = 242 dní
- Výmena vzduchu v obytných priestoroch n = 0,5 1/h
- Výmena vzduchu v kúpeľni a v kuchyni n = 1,5 1/h

Ďakujem vopred za informácie a akékoľvek rady.

Pekný deň prajem

 

1. Áno v princípe sa jedná o takmer identické TČ, pričom z funkčného hľadiska alebo pre užívateľa sú rozdiely takmer zanedbateľné.

2. Áno, je.
3. Nie. Produkty ROTEX sú značené vlastnou nomenklatúrou a typickým rozdielom je prvé písmeno "R" teda vonkajšia jednotka bude mať v tomto prípade kód: RRLQ008CV3.

 4. ROTEX tepelné čerpadlá majú vlastnú vnútornú jednotku inej konštrukcie ako Altherma LT z dôvodu viacerých funkcií ktorými Altherma LT nedisponuje a tiež kvôli samotnej koncepcii napríklad verzie bivalent.

5.
Výkonovo by malo byť postačujúce, nie som si istý Vami poskytnutými údajmi a podobne takže radšej to prepočítame presne.

 

 

Upresňujeme že ku kapilárnym rohožiam uvedenej firmy je toto tepelné čerpadlo vhodné riešenie. Prikladáme Vám presnú informáciu - výpočet - prípadovú štúdiu. Za zmienku stojí fakt, že ak by ste na túto inštaláciu použili tepelné čerpadlo  s nominálnym výkonom 8kW a nie 6, investičné náklady by sa zvýšili o cca 500€ a prevádzkové by sa znížili o cca 5€ ročne, takže na cenové navýšenie 500€ by ste mali návratnosť 100 rokov čo je absurdné!!! Správny návrh tepelného čerpadla preto nepodceňujte!

 

Keďže  v súčasnosti už funguje dotačný program Zelená Domácnostiam kde máte možnosť na 8kW tepelné čerpadlo získať o približne 300 až 500 € vyššiu dotáciu tak sa investícia do tepelného čerpadla s vyšším výkonom môže oplatiť. pozor ale na prílišné predimenzovanie, tam už efektivita klesa a investícia stúpa, preto je takéto riešenie úplne nevhodné! To nemusí platiť ak sa uvažuje do budúcna s využitím výkonnejšieho tepelného čerpadla napríklad pristavaním a podobne.

 

Upozornenie: Presné údaje sú uvedené iba v techn. dokumentácií. Tento výpočet používa blízke aproximácie týchto údajov.

 

Prehľad riešení:

Typ systému Split -Nízka teplota
Schéma systému RRLQ006CV3
Typ vnútornej jednotky HPSU__COMPACT_308_H _BIV
Doplnkový zdroj 9,0 kW
TPV Zásobník 300 l
Požadovaný vykurovací výkon 6,5 kW
% pokryté tep. čerpadlom 99,1%
% pokryté záložným ohrievačom 0,9%
Náklady na energie - vykurovanie 475 €
Rezerv. výkon pri vykur. vrátane el. ohr. 6,2 kW
Sezónne COP 3,9


Návrhové parametre:
Poloha
Krajina Slovensko
Mesto: Obec v okrese Kysucké Nové Mesto

Návrhové podmienky:
Vykurovaná plocha: cca 150 m² - záujemca neupresnil*
Požadovaný výkon pre podlahové vykur. pri min. nočnej teplote: 6,5 kW
Celkový požad. vykur. výkon pri min. nočnej teplote vrátane TPV: 7,3 kW
Aplikácia: Len vykurovanie
Typ systému Split (delený na vonkajšiu a vnútornú jednotku)-Nízka teplota (daná vykurovacou vodou nižšie)
Typ hydroboxu (vnútornej jednotky): Integrovaný solár, beztlakový
Rozsah výstupnej teploty vody vykurovanie 25,0°C - 30,0°C
Elektrické napájanie: 230V 1f

Teplá pitná voda:
Objem zásobníka: 300 l

Technické detaily:

Vnútorná jednotka HPSU__COMPACT_308_H_BIV

Aplikácia:
Funkcia: Len vykurovanie (bez chladenia)
Aplikácia: Nízka teplota (do 55°C)
Rozsah možnej teploty vody pri vykurovaní 15,0 - 55,0°C

 

Technické údaje vnútornej jednotky:
Rozmery (ŠxVxH) 800x2100x900 mm
Hmotnosť 91kg
Pripojenie kondenzátu 18mm
Materiál Plast s povrchovou úpravou vo farbe biela/šedá
Hlučnosť:
Úroveň akustického tlaku 28dBA
Akustický výkon 42dBA
Elektrické údaje:
Elektrické napájanie 230V 1f
Veľkosť ističa (A) podľa inštalačného manuálu
Výkon el. záložného ohrievača 9,0 kW
Výkonové stupne 3

TPV Zásobník Integrovaný s TPV (TÚV)
Technické údaje
Objem vody 300 l
Max. teplota vody 75,0°C

 

Vonkajšia jednotka RRLQ006CV3
Účinnosť:
Nominálny vykurovací výkon 5,7 kW
Prevádzkový rozsah vykurovanie -25,0 - 25,0°C
Technické údaje
Rozmery (ŠxVxH) 832x735x307 mm
Hmotnosť 56kg
Chladivo R410A
GWP (global warming potentional =potenciál globálneho otepľovania) 2087,5
Náplň chladiva 1,6kg
TCO₂ ekv. 3,3 Tony
Hlučnosť:
Úroveň akustického tlaku 48dBA
Akustický výkon 61dBA
Elektrické údaje
Elektrické napájanie 230V 1f
Veľkosť ističa (A) 20A

Upozornenie: Systém obsahuje fluorinované ekologické chladivo. Ekvivalent ton CO₂ je vypočítaný iba podľa základnej náplne v jednotke. V závislosti od dĺžky potrubia a doplnenia chladiva do systému môže byť tento ekvivalent vyšší.
Ekvivalent ton CO₂

Spotreba energie na prípravu TPV (TÚV)

Spôsob použitia Spotreba teplej vody Teplota vody Objem za deň pri 40,0°C Výskytov za deň
Malé umývanie 3 l 40,0°C 48 l 16
Podlaha 3 l 40,0°C 3 l 1
Čistenie 2 l 55,0°C 6 l 2
Umývanie riadu malé 6 l 55,0°C 9 l 1
Umývanie riadu stredné 8 l 55,0°C 0 l 0
Umývanie riadu veľké 14 l 55,0°C 21 l 1
Veľké umývanie 15 l 40,0°C 0 l 0
Sprchovanie 40 l 40,0°C 40 l 1
Kúpanie 103 l 40,0°C 206 l 2
Celkovo za deň pri 40,0°C 333 l 41818 kJ

Aktuálna celková spotreba tepelnej energie za rok = 15263621 kJ.
Aktuálna celková spotreba el. energie za rok = 7199821 kJ.

Výpočty COP pre ohrev TPV. COP použité pre výpočet energie je založené na FprEN16147 (náhrada predchádzajúcej prEN255-3) - schéma veľkého odberu pri štandardnej nastavenej teplote 52,5°C.

Sezónne COP 3,9 (1) Výkon podlah. vykur. -13,0°C / 6,5 kW
Tepelná energia 47375048 kJ (2) Výkon vrátane TPV -13,0°C / 7,3 kW
(3) Rovnovážny bod -7,9°C / 5,3 kW


Výkon tepelného čerpadla:
Integrovaný generovaný vykurovací výkon tep. čerpadla. Táto hodnota zohľadňuje aj energiu potrebnú na rozmrazovací cyklus.
Výkon tepelného čerpadla je závislý od vonk. teploty a teploty výstupnej vody. Program počíta výkon tep. čerpadla pri min. nočnej teplote v zime stanovenej v meteorologických údajoch a pri zvolenej max. teplote výstupnej vody.

Výkon záložného ohrievača : Nominálny vykurovací tepelný výkon elektrického záložného ohrievača

Výkon systému: Celkový generovaný výkon systému - súčet výkonu tep. čerpadla a výkonu ohrievačov

Rezervný výkon: Prebytok vykurovacieho výkonu v porovnaní s celkovým požadovaným vykurovacím výkonom, t.j. rozdiel medzi výkonom systému a požadovaným výkonom.

Rovnovážny bod alebo rovnovážna teplota: Vonkajšia teplota okolia, pri ktorej výkon tepelného čerpadla pokrýva vykurovacie požiadavky. Je to preto najnižšia vonkajšia teplota, pri ktorej nie je potrebný prídavný zdroj tepla. Tepelné čerpadlo je schopné pokryť požiadavky na vykurovanie až po túto vonkajšiu teplotu. Pre vonkajšie teploty pod touto rovnovážnou teplotou je potrebné teplo záložného ohrievača na pokrytie vykurovacej požiadavky. V prechodnom období pri zmenených podmienkach tepelného čerpadla sa môže bod rovnovážnosti posunúť k vyššej teplote ako je rovnovážna teplota pri normálnej prevádzke.

Priebeh vonk. teplôt:


Poloha Krajina Slovakia
Mesto Kysucké Nové mesto*
Teploty (min/max) Leto Deň 25,3 / 29,7°C
Leto Noc 16,6 / 21,0°C
Zima Deň -0,1 / 8,6°C
Zima Noc -13,0 / -6,9°C


Vykurovanie- náklady na energie:

Ceny energií sú orientačné a môžu sa meniť!
Tarifa elektriky normálna Cena vysokej tarify 0,199 €/kWh
Cena nízkej tarify 0,13 €/kWh
Tarifa elektriky pre tepelné čerpadlá Cena vysokej tarify 0,199 €/kWh
Cena nízkej tarify 0,13 €/kWh
Elektrina Účinnosť priameho ohrievača 100%
Pravidelná platba 7 €
Plyn Tarifa 0,0481 €/kWh
Účinnosť 89%
Pravidelná platba 4,15 €
Vykur.olej Tarifa 1,0800 €/l
Účinnosť 89%
LPG Tarifa 0,7130 €/l
Účinnosť 90%
Pelety Tarifa 0,2100 €/kg
Účinnosť 95%
Návrhové podmienky Vykurovaná plocha 150 m²
Požadovaný výkon pre podlahové vykur. pri min. nočnej teplote 6,5 kW
Nulový vykurovací výkon pri vonk. teplote 16,0°C


Emisie CO2 pri vykurovaní


Poloha Krajina Slovakia
Elektrina Emisie CO2 pri vykurovaní 0,3540 kg/kWh
Účinnosť priameho ohrievača 100%
Plyn Emisie CO2 pri vykurovaní 0,2020 kg/kWh
Účinnosť 89%
Vykur.olej Emisie CO2 pri vykurovaní 0,2686 kg/kWh
Účinnosť 89%
LPG Emisie CO2 pri vykurovaní 0,2400 kg/kWh
Účinnosť 90%
Pelety Emisie CO2 pri vykurovaní 0,0250 kg/kWh
Účinnosť 95%
Návrhové podmienky Vykurovaná plocha 150 m²
Požadovaný výkon pre podlahové vykur. pri min. nočnej teplote 6,5 kW
Nulový vykurovací výkon pri vonk. teplote 16,0°C


Spotreba energie za mesiac


Ročná spotreba energie (vykurovanie) 12125964 kJ
Využitie primárnej energie (vykur.) 30314909 kJ
Tarifa elektriky normálna Cena vysokej tarify 0,199 €/kWh
Cena nízkej tarify 0,13 €/kWh
Tarifa elektriky pre tepelné čerpadlá Cena vysokej tarify 0,199 €/kWh
Cena nízkej tarify 0,13 €/kWh
Návrhové podmienky Vykurovaná plocha 150 m²
Požadovaný výkon pre podlahové vykur. pri min. nočnej teplote 6,5 kW
Nulový vykurovací výkon pri vonk. teplote 16,0°C


Náklady na energie za mesiac


Celkové ročné náklady (vykurovanie) 475 €
Tarifa elektriky normálna Cena vysokej tarify 0,199 €/kWh
Cena nízkej tarify 0,13 €/kWh
Tarifa elektriky pre tepelné čerpadlá Cena vysokej tarify 0,199 €/kWh
Cena nízkej tarify 0,13 €/kWh
Návrhové podmienky Vykurovaná plocha 150 m²
Požadovaný výkon pre podlahové vykur. pri min. nočnej teplote 6,5 kW
Nulový vykurovací výkon pri vonk. teplote 16,0°C


Ohrievanie zdrojom tepla


Tepelný výstup (kJ) je daný v intervaloch 1°C
Teplotný rozsah : Tepel. čerpadlo -13,0 / 16,0°C
Elektrický ohrievač -13,0 / -7,9°C
Prevádzka za rok : Tepel. čerpadlo 99,1%
Elektrický ohrievač 0,9%
Návrhové podmienky Vykurovaná plocha 150 m²
Požadovaný výkon pre podlahové vykur. pri min. nočnej teplote 6,5 kW
Nulový vykurovací výkon pri vonk. teplote 16,0°C


Spotreba energie na plochu


Celkovo za rok (vykurovanie) 315834 kJ/m²
Sezónne COP 3,9
Celková tepelná energia (vykurovanie) 47375048 kJ
Návrhové podmienky Vykurovaná plocha 150 m²
Požadovaný výkon pre podlahové vykur. pri min. nočnej teplote 6,5 kW
Nulový vykurovací výkon pri vonk. teplote 16,0°C


Doplnkové vysvetlenie:
Návrhové podmienky:
Výpočet bol vykonaný pomocou softvéru to je programu, ktorý môže byť použitý na zobrazenie dimenzovania systémov tep. čerpadiel. Program pracuje s nasledujúcimi predpokladmi.
- Detailný výpočet tepelnej záťaže by mal byť predom vypracovaný (výpočet programom TechCon nmusí byť bezpodmienečne správny, stačí zadať chybnú jednu hodnotu napríklad), pretože je v programe rozhodujúcim vstupným údajom pre návrh. Odhadovanie tepelnej záťaže vedie k zlému návrhu systému s tepelným čerpadlom a k znižovaniu jeho účinnosti. Tepelné záťaže nie je možné týmto programom vypočítať.
- Program používa klimatické údaje, ktoré boli sledované a priemerované počas viacerých rokov. Skutočné podmienky sú však rozdielne od týchto priemerných hodnôt.
- Simulácia je založená na predpoklade potreby tepla 24h/24h. Denný výkon je počítaný ako funkcia vonk. teploty a navrhovanej tepelnej záťaže. Nočný výkon (nočný útlm) je počítaný ako funkcia vonk. teploty a podielu navrhovanej tepelnej záťaže, ktorej časť je definovaná ako požadovaná vnútorná nočná teplota delená 21,0°C.
- Eurelectric poskytuje hodnotu CO2 emisií pre každú krajinu. Ak pre danú krajinu údaj neposkytuje program použije priemernú hodnotu 0,3540 kg/kWh.
Nastavenie vstupných údajov:
V každom výpočte by mali byť nasledujúce vstupné údaje posúdené pre každú novú simuláciu.
- Min. vonk. teplota, pri ktorej je vykurovací výkon 0 kW.
- Ceny plynu, oleja a elektriky (vrátane nízkej a vysokej tarify) použité pre porovnanie.
- denné a nočné obdobie pre stanovenie teploty miestnosti, vrátane nočného útlmu
Účinnosti kotlov na plynové a kvapalné palivo:
Účinnosti plynových a olejových kotlov, použité pre porovnávanie, je možné zmeniť vo výpočte boli použité prednastavené účinnosti sú v súlade s min. požiadavkami podľa smernice European Boiler Efficiency 92/42/EC pre nízkoteplotné kotle.


Informácie pre zákazníkov:

Rady pre nákup tepelného čerpadla.


Upozornenie!

Efektívna prevádzka tohto tepelného čerpadla je zaručená len ak je systém správne navrhnutý na pokrytie tepelných strát budovy so zohľadnením polohy umiestnenia!
Vždy prekonzultujte s kompetentným inštalatérom!

Tepelné čerpadlo môže byť navrhnuté na použitie s väčšinou distribučných systémov vrátane radiátorov, teplovzdušného a podlahového vykurovania, a môže nahrádzať väčšinu existujúcich vykurovacích systémov pri dodržaní doleuvedených podmienok.

Redukované tepelné straty a solárne zisky budovy:

Ak je vaša budova staršia ako 10 rokov, pred návrhom tepelného čerpadla môže byť cenovo efektívnejšie najskôr zlepšiť izoláciu, aby sa znížili tepelné straty alebo zisky ak je požadované aj chladenie (Je efektívnejšie použiť menšie tepelné čerpadlo do dobre zaizolovanej budovy). Ak dodržíte inštalačné odporučenia na zlepšenie izolácie, tepelné čerpadlo, ktoré kúpite bude mať ten správny výkon.


1. Minimálne informácie poskytované výrobcom

Výrobca Rotex
Model RRLQ006CV3
Výmenník tepla Doskový výmenník tepla
Teplonosné médium
Vykurovací výkon (kW) 14,7
Chladiaci výkon (kW)
Dodávka TPV Áno
Typ chladiva R410A / GWP = 2087,5
Hlučnosť (dBA) 48
Časti dostupné od dátumu predaja (roky) 10
Koeficient účinnosti COP (vykurovanie) 3,6
Určenie vstupnej a výstupnej teploty (°C) LWC=26,6 (DT=5,0)
Energetická účinnosť EER (chladenie)
Určenie vstupnej a výstupnej teploty (°C) LWE=18,0 (DT=5,0)

Pre náhradu jestvujúceho vykurovacieho systému, musí byť tepelné čerpadlo navrhnuté s ohľadom na jestvujúci vykurovací systém, ktorý môže byť teplovzdušný, teplovodný radiátorový, alebo podlahový. Keďže výstupná teplota vody môže byť nižšia ako u kotla, ktorý sa nahrádza, je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na zníženie tepelných strát, alebo slnečnej záťaže pri zachovaní pôvodnej veľkosti vykurovacieho systému.

Definícia

Výkonové číslo (COP) je pomer vyprodukovaného tepla k el. príkonu pre špecifikovaný zdroj a výstupnú teplotu.

Koeficient účinnosti (EER) je pomer vyprodukovaného chladu k el. príkonu pre špecifikovaný zdroj a výstupnú teplotu.

Sezónne výkonové číslo (SCOP) je priemerný koeficient tepelného čerpadla počas celej vykurovacej sezóny pre špecifikovanú lokalitu.

Sezónny koeficient účinnosti (SEER) je priemerný koeficient tepelného čerpadla v režime chladenia počas celej letnej sezóny pre špecifikovanú lokalitu.

Hodnota pomeru primárnej energie (PER) je daná ako: COP × 0,40 (alebo COP/2,5) pre tepelné čerpadlá s elektrickým pohonom kompresorov a pri COP × 0,91 (alebo COP/1,1) pre plynom poháňané kompresory, kde hodnota 0,40 je priemerná európska účinnosť výroby elektriny vrátane strát v distribučnej sieti a hodnota 0,91 je priemerná účinnosť plynu vrátane strát v rozvodoch.

Výrobca poskytne programy, nástroje a návody, aby vám pomohol vykonať nasledujúci výpočet. Klimatické údaje by mali zodpovedať geografickej lokalite budovy.


2. Zníženie tepelných strát a slnečných ziskov budovy

Ak je budova staršia ako 10 rokov je cenovo efektívnejšie najskôr zlepšiť izoláciu, aby sa znížili tepelné zisky obmedzením vplyvu priameho slnečného žiarenia v letnom období. Ak dodržíte odporučenia na zlepšenie izolácie, systém môže byť optimálne navrhnutý na redukované tepelné straty a zisky.


3. Tepelné straty a veľkosť vykurovacieho systému

Tepelné straty budovy by mali byť vypočítané v súlade s vnútroštátnou praxou alebo s použitím vhodného schváleného počítačového programu na základe normy EN 12831 a európskej normy pre výpočet tepelných strát. Tieto tepelné straty by potom mali byť porovnané so súčasnými hodnotami požadovanými stavebnými predpismi. U existujúcich budov je všeobecne nákladovo efektívnejšie, aby pre zníženie tepelných strát bola budova zaizolovaná podľa normy ešte pred návrhom tepelného čerpadla.

 

Sezónne výkonové číslo a spotreba energie pre vykurovanie
Výpočet musí obsahovať:
- prostredie (vonkajšia teplota vzduchu)
- návrhová vonkajšia teplota
- priebeh teploty zeme počas roka (pre geotermálne tepelné čerpadlá, pre vertikálne aj horizontálne kolektory),
- návrhová vnútorná teplota
- teplotná úroveň vodného vykurovacieho systému,
- ročná potreba energie pre vykurovanie priestoru
- ročná potreba energie pre prípravu TPV (ak je špecifikovaná)

Podiel primárnej energie (PER) a ročné emisie CO2
Priemerná účinnosť výroby energie/plynu ako aj straty rozvodov elektriny/plynu sa musia zohľadniť v kalkulácii. Emisie a úspory CO2 sú počítané podľa miestnych zdrojov primárnej energie.


4. Slnečné zisky a dimenzovanie chladiaceho systému

Ak systém umožňuje aj chladenie, potom slnečná záťaž budovy môže byť počítaná v súlade s miestnymi zvyklosťami, alebo s využitím vhodného programu. Táto tepelná záťaž musí byť porovnaná s hodnotami požadovanými pre danú kategóriu budovy. U existujúcich budov je vždy efektívnejšie znížiť slnečnú záťaž pred návrhom tepelného čerpadla.

Sezónny koeficient účinnosti a spotreba energie pre chladenie
Výpočet musí obsahovať:
- prostredie (vonkajšia teplota vzduchu)
- návrhová vonkajšia teplota
- priebeh teploty zeme počas roka (pre geotermálne tepelné čerpadlá, pre vertikálne aj horizontálne kolektory),
- návrhová vnútorná teplota
- teplotná úroveň vodného vykurovacieho systému,
- ročná potreba energie pre chladenie priestoru

Podiel primárnej energie (PER) a ročné emisie CO2
Priemerná účinnosť výroby energie/plynu ako aj straty rozvodov elektriny/plynu sa musia zohľadniť v kalkulácii. Emisie a úspory CO2 sú počítané podľa miestnych zdrojov primárnej energie.


5. Školenie inštalatérov a firmy uskutočňujúce zemné vrty

Vo väčšine členských krajín sú k dispozícii kurzy umožňujúce pre inštalatérov získanie národnej, alebo medzinárodnej akreditovanej kvalifikácie. Výrobcovia organizujú vlastné kurzy na podporu inštalatérov s využitím vlastných zariadení v prevádzke, alebo v spolupráci s miestnymi školiacimi pracoviskami, poskytujúcimi tieto informácie ako súčasť kurzov.

Pre geotermálne tepelné čerpadlá, kde je vyžadovaný vertikálny vrt sú v členských krajinách k dispozícii príslušné kurzy obsluhu zemných vŕtacích zariadení.

Kontaktný formulár

Upozornenie podľa nového zákona o ochrane osobných údajov známeho ako "GDPR":

 

Odoslaním tohto formulára dávam spoločnosti KLÍMA, s.r.o. výslovný súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov uvedených v registračnom formulári v jej informačnom systéme po dobu trvania spracovania mojej požiadavky. Spoločnosť KLÍMA, s.r.o. sa zaväzuje, že nesprístupní tieto osobné údaje tretím osobám a že tieto budú spracovávané v súlade s "GDPR" nariadením a so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účelom spracovania údajov sú najmä:

- spracovanie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

 

Viac informácií o tom ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi nájdete tu: KLÍMA, s.r.o. GDPR - politik ochrany osobných údajov

 

Ostatné:

 

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na telefónnych číslach našich zákazníckych liniek, e-mailových adresách, alebo vyplňte nižšie uvedený formulár. Radi Vám poslúžime. Obchod a služby zákazníkom Tel.: 02 202 830 29 E-mail: obchod@klimainfo.sk Zákazníci ktorí sa chcú registrovať v našich databázach pre získanie exkluzívnych benefitov, zliav a záruk, nech uvedú čo najviac možných kontaktných údajov (nie je to podmienkou), umožní nam to ale byť s Vami v užšom kontakte, informovať Vás o našich aktualitách, akciách a novinkách.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

CAPTCHA
Táto otázka má za úlohu zistiť, či formulár odosiela človek, alebo spamový robot.
Image CAPTCHA
Napíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.

Tepelné čerpadlá a Klimatizácie

Spoločnosť Hi-Tec je exkluzívnym dovozcom klimatizácií a tepelných čerpadiel viacerých značiek pre Slovenskú Republiku.

Zakúpiť klimatizácie a tepelné čerpadlá ale aj najširší výber z viac ako 10 ďalších značiek: Daikin, Mitsubishi, LG, Panasonic, Samsung, Hitachi, Gree a podobne s celkovým výberom niekoľko stoviek klimatizácií a tepelných čerpadiel, môžete aj vy na: www.klimaobchod.sk za nízke, prípadne aj výpredajové ceny.