Tepelné čerpadlá, vykurovanie, chladenie a klimatizácia - technológie pre komfortnú a umelú klímu.

Čo je to SCOP? Nejde mi o definíciu ako takú, ale o to že ktoré SCOP je skutočné. Bežne sa SCOP líši podľa rôznych výpočtov.

Sezónne COP teda SCOP je úplne presne a jasne definovaná veličina konkrétnou normou alebo viacerými súvisiacimi normami CEN (Európsky výbor pre normalizáciu).

Ide o normy:  (hlavne) EN 14825:2013 a ďalšie, napríklad:

EN 14511-1 (Klimatizátory vzduchu, jednotky pre chladenie kvapalín a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi pre ohrievanie a chladenie priestoru – Časť 1: Termíny a definície)

EN 14511-2 (Klimatizátory vzduchu, jednotky pre chladenie kvapalín a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi pre ohrievanie a chladenie priestoru – Časť 2: Skúšobné podmienky)

EN 14511-3:2011

EN 14511-4 (Klimatizátory vzduchu, jednotky pre chladenie kvapalín a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi pre ohrievanie a chladenie priestoru – Časť 4: Prevádzkové požiadavky, značenie a inštrukcie)

 

Význam SCOP teda spočíva v definovaní skutočného (alebo aspoň čo najbližšie k realite) COP za celú vykurovaciu sezónu. Pôvodný parameter COP nezohľadňoval skutočnú účinnosť tepelných čerpadiel za celú sezónu, takže parameter SCOP vznikol ako prirodzená potreba, pretože COP podľa tabuliek sa stanovovalo často za podmienok ktoré sa v praxi vôbec nemuseli vyskytnúť.

 

Typický príklad je COP 4,7 pri A7 (teplota vzduchu +7°C)/W35 (teplota vody +35°C vo vykurovaní) a výkon 11kW. Rodinný dom so stratou 11kW pri -11°C (Bratislava) môže mať pri +7°C stratu len cca 3,38kW aký by bol teda dôvod kúriť pri tejto teplote na výkon 11kW? Žiadny... Zároveň +35°C voda do podlahového vykurovania na ktoré sa ideálne hodí tepelné čerpadlo je vhodná práve tak okolo -11°C zimy. Ak niekto na základe COP 4,7 očakával úsporu skoro 80% v porovnaní s elektrokotlom (je to smutné ale veľa predajcov tepelné čerpadlá takto predávalo) a nakoniec dosiahol RSCOP (reálne SCOP) 2 tak mohol byť veľmi skalamaný (takto dosiahol len 50% úsporu)

 

Všimnite si prosím zaujímavosť, vplyv SCOP na dosiahnutú úsporu, kým medzi SCOP 2 a 4 je rozdiel v úspore až  25% ale v skutočnosti je 75% oproti 50% nárast úspory až 50%, tak medzi SCOP 4 a 10 je to len 15% a celkovo je to v porovnaní so 75% a 90% len 20%-ný nárast, treba však podotknúť, že nie je čo ľutovať, pretože pravdepodobne ešte dlhé roky bude hraničnou métou SCOP okolo 5:

Hypotetické tepelné čerpadlo s SCOP 10 by malo dosiahnuť úsporu až 90% v porovnaní s elektrokotlom - smutné je, že žiadne tepelné čerpadlo to zatiaľ nedokáže...

Hypotetické tepelné čerpadlo s SCOP 9 by malo dosiahnuť úsporu až 89% v porovnaní s elektrokotlom - smutné je, že žiadne tepelné čerpadlo to zatiaľ nedokáže...

Hypotetické tepelné čerpadlo s SCOP 7 by malo dosiahnuť úsporu až 86% v porovnaní s elektrokotlom - smutné je, že žiadne tepelné čerpadlo to zatiaľ nedokáže...

Hypotetické tepelné čerpadlo s SCOP 6 by malo dosiahnuť úsporu až 84% v porovnaní s elektrokotlom - smutné je, že žiadne tepelné čerpadlo to zatiaľ nedokáže...

Hypotetické tepelné čerpadlo s SCOP 5 by malo dosiahnuť úsporu až 80% v porovnaní s elektrokotlom - smutné je, že zatiaľ v praxi len minimum tepelných čerpadiel sa k tejto hodnote blíži...

Hypotetické tepelné čerpadlo s SCOP 4 by malo dosiahnuť úsporu až 75% v porovnaní s elektrokotlom - smutné je, že zatiaľ v praxi len minimum tepelných čerpadiel sa k tejto hodnote blíži...

Hypotetické tepelné čerpadlo s SCOP 3 by malo dosiahnuť úsporu až 66% v porovnaní s elektrokotlom - toto je zatiaľ v praxi najbežnejšia reálne dosiahnutá hodnota...

Hypotetické tepelné čerpadlo s SCOP 2 by malo dosiahnuť úsporu až 50% v porovnaní s elektrokotlom - toto je zatiaľ v praxi bežne reálne dosiahnutá hodnota, ale veľmi slabá...

 

Takže ešte premeníme úspory z % na peniaze, dom so stratou 11kW má spotrebu cca 26400kWh a náklady na kúrenie elektrokotlom pri cene 0,13€/1kWh ročne okolo: 3432€

 

Úspora pri SCOP 10 by teda znamenala: 3088 € zostanú ročné náklady: 344€

Úspora pri SCOP 9 by teda znamenala: 3054 € zostanú ročné náklady: 378€

Úspora pri SCOP 7 by teda znamenala: 2951 € zostanú ročné náklady: 481€

Úspora pri SCOP 6 by teda znamenala: 2882 € zostanú ročné náklady: 550€

Úspora pri SCOP 5 by teda znamenala: 2745 € zostanú ročné náklady: 687€ - aktuálne nereálne

Úspora pri SCOP 4 by teda znamenala: 2574 € zostanú ročné náklady: 858€ - lepšie tepelné čerpadlo

Úspora pri SCOP 3 by teda znamenala: 2289 € zostanú ročné náklady: 1133€  - bežné tepelné čerpadlo

Úspora pri SCOP 2 by teda znamenala: 1716 € zostanú ročné náklady: 1716€ - lacné tepelné čerpadlo

 

V praxi čím vyššie COP alebo SCOP výrobca deklaruje, tým je aj vyššia cena tepelného čerpadla. Preto pozor aj na cenu, ak vám výrobca ponúka jedno 11kW tepelné čerpadlo napríklad za 10000 € s tým že dosahuje SCOP 4 a preto sa oplatí dať za neho viac a niekto iný ponúkapodobné tepelné čerpadlo s SCOP 3 ale za 7000 €, je možné žesa vám oplatí viac to lacnejšie. Skúste to prepočítať: ušetríte na kúpe 3000 € na spotrebe budete platiť o cca 285€ ročne viac. Z úspory  3000 € si môžete dovoliť platiť 10,5 roka zvýšenú spotrebu... Ale nemuseli ste na začiatku vytiahnuť z vrecka celých 10000 €. Navyše treba uvažovať s využitím tepelného čerpadla niekde okolo 12 - 15 - až 20 rokov, pravdepodobne dovtedy prídu nové riešenia, účinnejšie, modernejšie a s novými funkciami, takže ani argument že čo je drahšie je lepšia a aj viac vydrží nemusí byť dôležitý.

Ale to už sme sa dostali ďaleko od témy a riešime skôr dôsledky SCOP na našu peňaženku. :) Mimochodom práve to bolo účelom zavedenia SCOP, aby sa dalo dopredu zistiť čo nejpresnejšie prevádzkové náklady na to ktoré tepelné čerpadlo.

 

Takže späť k téme.

 

Pre jednoduchšie vysvetlenie SCOP sa najprv vrátime k COP, čo je Coeficient of performance a po Slovensky koeficient účinnosti. Jednoduchý príklad COP pre tepelné čerpadlo vzduch - voda  s COP 3 (samozrejme za určitých podmienok) znamená, že toto tepelné čerpadlo spotrebuje na 3kW tepelného výkonu 1kW elektrickej energie, čo znamená, že 1/3 tepla dodá formou premeny elektrickej energie na tepelnú a 2/3 odoberie z okolitého prostredia a takto spolu dodá 3/3 do vykurovacieho systému.

Keďže účinnosť tepelných čerpadiel je závislá od teploty zdroja tepla a najmä výstupnej teploty vykurovacej vody z tepelného čerpadla, platí, že ak sa tieto hodnoty počas vykurovacej sezóny menia, mení sa aj COP.

V podstate každý moderný systém vykurovania dnes pracuje s ekvitermickou reguláciou, čo znamená, že ak je vonku chladnejšie tak do vykurovacej sústavy sa dodáva teplejšia voda a ak je vonku teplejšie, do vykurovacej sústavy sa dodáva chladnejšia voda.

Takže takmer pre 100%  tepelných čerpadiel platí, že sa ich teplotné podmienky menia a tým aj ich okamžité COP závislé na týchto podmienkach.

Okrem toho treba brať do úvahy, že úplne bežne aj tepelné čerpadlá s takzvaným zdrojom tepla so stálou teplotou (voda, zem a podobne)nie sú dokonale stále, takže sa mení aj teplota zdroja aj keď menej výrazne.

Špecifickým prvkom vplývajúcim na COP tepelných čerpadiel je ich zaťaženie tak že ich COP je vyššie s menším zaťažením a nižšie s vyšším zaťažením. Zaťaženie sa dá regulovať napríklad znížením alebo zvýšením ich výkonu, typickým príkladom regulácie výkonu pri tepelných čerpadlách sú takzvané Inverterové tepelné čerpadlá. Tieto zmenou otáčok kompresora pomocou frekvenčného meniča menia výkon kompresora a tým aj tepelného čerpadla.

 

COP sa počíta podľa normy EN 14 511

Vzorec pre výpočet vykurovacieho faktoru (COP) je COP = Delta Q /Delta W kde Delta Q je zmena tepla a Delta W je mechanická práca spotrebovaná tepelným čerpadlom, alebo tiež laicky povedaná COP = Vykurovací Výkon / Elektrický Príkon Tepelného čerpadla.
 

SCOP sa počíta podľa normy EN 14 825.

Táto norma počíta priemerný ročný výkon tepelného čerpadla v 3 rôznych klimatických podmienkach:

1. chladnejšie podnebie (severské štáty a podobne) kde normatívny počet vykurovacích hodín od začiatku do konca sezóny je: 6446 hodín.

2. mierne podnebie (naše a okolité štáty) kde normatívny počet vykurovacích hodín od začiatku do konca sezóny je: 4910 hodín.

3. stredomorské podnebie (Grécko, Chorvátsko, Taliansko, Španielsko a podobne) kde normatívny počet vykurovacích hodín od začiatku do konca sezóny je: 3590 hodín.

 

Norma EN 14 825 priamo udáva, pri akých teplotách musia byť tepelné čerpadlá testované, aby bolo možné určit ich SCOP v týchto klimatických podmienkach.
Teploty pro testování SCOP tepelných čerpadel v jednotlivých klimatických podmínkách

1. chladnejšie podnebie (severské štáty a podobne): -15°C, -7°C, +2°C, +7°C, +12°C.

2. mierne podnebie (naše a okolité štáty): -7°C, +2°C, +7°C, +12°C.

3. stredomorské podnebie (Grécko, Chorvátsko, Taliansko, Španielsko a podobne): +2°C, +7°C, +12°C.

 

No a na záver sa zohľadní výkon tepelného čerpadla a jeho efektivita pri čiasočnom zaťažení ako posledný faktor.

 

Tento článok nemal za úlohu zodpovedať úplne presne ako sa SCOP vypočíta, takže teórie stačilo.

 

Teraz druhá časť otázky: Nejde mi o definíciu ako takú, ale o to že ktoré SCOP je skutočné. Bežne sa SCOP líši podľa rôznych výpočtov.

 

Existuje jediné skutočné SCOP a to je dané normou,  skratka SCOP je mierne "zavádzajúca" pre laika pretože to vyzerá ako keby to bolo skutočné SCOP avšak ide len o normatívne SCOP od ktorého sa skutočne dosiahnuté SCOP v reálnej prevádzke na konkrétnej stavbe môže líšiť. Odlišnosti však nemôžu byť výrazné. Napríklad normatívne SCOP bude 2,9, ak vám predajca bude tvrdiť, že skutočné alebo reálne SCOP je 5 tak dajte od neho ruky preč.

 

Na záver by som zadefinoval teda nový pojem: RSCOP - Real Seasonal Coeficient of Performance ale to bude dané až nejakou novou normou keď ju vymyslíme :) Takže skutočne parameter SCOP od rôznych predajcov aj toho istého tepelného čerpadla sa môžu líšiť. Určite si dajte pozor na podozrivo vysoké sezónne SCOP deklarované na základe iného ako normatívneho výpočtu, napríkladsimulačné softvéry a podobne, tam si treba dôsledne skontrolovať zadané údaje a postup ako sa k SCOP predajca dopracoval. Stáva sa totiž, že ak údaje nie sú zaujímavé, predajcovia aj výstupy z takýchto pomôcok trochu upravia aby sa tepelné čerpadlo lepšie predávalo.

Kontaktný formulár

Upozornenie podľa nového zákona o ochrane osobných údajov známeho ako "GDPR":

 

Odoslaním tohto formulára dávam spoločnosti KLÍMA, s.r.o. výslovný súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov uvedených v registračnom formulári v jej informačnom systéme po dobu trvania spracovania mojej požiadavky. Spoločnosť KLÍMA, s.r.o. sa zaväzuje, že nesprístupní tieto osobné údaje tretím osobám a že tieto budú spracovávané v súlade s "GDPR" nariadením a so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účelom spracovania údajov sú najmä:

- spracovanie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

 

Viac informácií o tom ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi nájdete tu: KLÍMA, s.r.o. GDPR - politik ochrany osobných údajov

 

Ostatné:

 

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na telefónnych číslach našich zákazníckych liniek, e-mailových adresách, alebo vyplňte nižšie uvedený formulár. Radi Vám poslúžime. Obchod a služby zákazníkom Tel.: 02 202 830 29 E-mail: obchod@klimainfo.sk Zákazníci ktorí sa chcú registrovať v našich databázach pre získanie exkluzívnych benefitov, zliav a záruk, nech uvedú čo najviac možných kontaktných údajov (nie je to podmienkou), umožní nam to ale byť s Vami v užšom kontakte, informovať Vás o našich aktualitách, akciách a novinkách.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

CAPTCHA
Táto otázka má za úlohu zistiť, či formulár odosiela človek, alebo spamový robot.
Image CAPTCHA
Napíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.

Tepelné čerpadlá a Klimatizácie

Spoločnosť Hi-Tec je exkluzívnym dovozcom klimatizácií a tepelných čerpadiel viacerých značiek pre Slovenskú Republiku.

Zakúpiť klimatizácie a tepelné čerpadlá ale aj najširší výber z viac ako 10 ďalších značiek: Daikin, Mitsubishi, LG, Panasonic, Samsung, Hitachi, Gree a podobne s celkovým výberom niekoľko stoviek klimatizácií a tepelných čerpadiel, môžete aj vy na: www.klimaobchod.sk za nízke, prípadne aj výpredajové ceny.