Tepelné čerpadlá, vykurovanie, chladenie a klimatizácia - technológie pre komfortnú a umelú klímu.

Ovládanie tepelných čerpadiel Daikin Altherma cez internet, mobilný telefón a podobne.

Daikin Altherma ovládanie cez internet

Dnes už väčšina výrobcov tepelných čerpadiel podporuje ovládanie cez internet alebo iné inteligentné či takzvané chytré riešenia. Tepelné čerpadlá Daikin Altherma však až doteraz túto možnosť neponúkali. Aj keby sa tieto súčasné možnosti výrobcov mohli zdať ako primerané súčasnému technologickému pokroku, často nespĺňajú skutočné každodenné požiadavky zákazníkov.

 

Väčšina výrobcov ponúka len možnosti na úrovni ovládania základných funkcionalít aj to iba obmedzeným spôsobom, v tomto prípade ide o porovnateľné riešenia ako napríklad naše produkty Basic Home Comfort a Next Level Home Comfort.

 

Riešenia na úrovni nášho produktu Next Level Home Comfort je už vcelku výnimočné avšak produkty ako Professional Heat Pump Care a Professional Heat Pump Service Care už šité na mieru jednotlivých výrobcov neexistujú alebo ich je nutné dodať vo forme nadradenej MaR (meranie a regulácia) kde sú potrebné rôzne komunikačné adaptéry zo špecificekj platformy konkrétneho výrobcu na univerzálnu platformu s medzinárodnými štandardami veľkých výrobcov. Takéto riešenia však so sebou prinášajú aj výrazné navýšenie investícií a rôzne ťažkosti súvisiace so špecifikami daného často veľmi rôznorodého systému vrátane zvýšených rizík porúch z dôvodu komplikovanosti tohto riešenia.

 

Naša spoločnosť ako prvá v Európe túto možnosť ponúka ako produkt vlastného vývoja a výsledok neustáleho napredovania ako aj držania veľkého náskoku pred konkurenciou.

 

Na rozdiel od ostatných konkurenčných predajcov nie sme zameraní len na množstvo predaných tepelných čerpadiel ale zameriavame sa viac na kvalitu a úroveň poskytovaných služieb ako aj ponúkanie bezkonkurenčných riešení, pokrokových a inovatívnych technológií a to formou vlastného vývoja.

 

 

Dostupné verzie ovládania tepelných čerpadiel Daikin Altherma cez internet a iné dátové siete:

 • Basic Home Comfort (1.0.0, 1.1.0, 1.2.0, 1.2.1, 1.3.0 verzie*) - ovládanie základných funkcií

 • Vypnutie, zapnutie a zmena požadovanej teploty s možnosťou prechodu na verziu Next Level Home Comfort pri doplatení cenového rozdielu
 • Cena 750,- € + DPH – v cene bezplatné aplikácie pre obsluhu z podporovaných platforiem

 

 • Next Level Home Comfort (1.0.1, 1.1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1 verzie*) - ovládanie základných funkcií a časových programov

 • Stručný informatívny popis funkcií a vlastností:
 • Vypnutie, zapnutie a zmena požadovanej teploty s podporou časových plánov s možnosťou prechodu na verziu Full Home Comfort pri doplatení cenového rozdielu
 • Cena 900,- € + DPH – v cene bezplatné aplikácie

 

 • Full Home Comfort (0.2.0, 0.2.1, 0.2.2 RC verzia*) - komplexné ovládanie bez možnosti zmeny inštalačných nastavení

 • Stručný informatívny popis funkcií a vlastností:
 • Vypnutie, zapnutie a zmena požadovanej teploty s podporou časových plánov, zmena vybraných nie však inštalačných nastavení
 • Diaľkový „reset“ vypnutie a zapnutie tepelného čerpadla na diaľku v prípade potreby reštartu ()
 • Cena 1300,- € + DPH – v cene bezplatné aplikácie

 

 • Professional Heat Pump Care (0.2.0 RC verzia*)- komplexné ovládanie - dostupné len pre servisné a montážne firmy výlučne pri kúpe tepelných čerpadiel u nás

 • Stručný informatívny popis funkcií a vlastností:
 • Vypnutie, zapnutie a zmena požadovanej teploty s podporou časových plánov, zmena všetkých nastavení
 • Vrátane možnosti úplnej zmeny inštalačných a servisných nastavení
 • Diaľkový „reset“ vypnutie a zapnutie tepelného čerpadla na diaľku v prípade potreby reštartu
 • Cena 1850,- € + DPH + mesačný paušálny poplatok podľa rozsahu zdroja tepla – v cene bezplatné aplikácie

 

 • Professional Heat Pump Service Care (0.2.0 RC verzia)- plný profesionálny nonstop prístup na centrálny riadiaci a monitorovací pult s balíkom špeciálnych služieb

 • Stručný informatívny popis funkcií a vlastností:
 • Vypnutie, zapnutie a zmena požadovanej teploty s podporou časových plánov, zmena všetkých nastavení
 • Vrátane možnosti úplnej zmeny základných, inštalačných a servisných nastavení a ďalších funkcií. Toto riešenie je vhodné pre riadenie a monitoring systémov tepelných čerpadiel väčších rozsahov
 • Diaľkový „reset“ vypnutie a zapnutie tepelného čerpadla na diaľku v prípade potreby reštartu
 • Komplexná diaľková diagnostika, monitoring prevádzkových stavov, analýza chybových hlásení
 • Rýchle riešenie problémov so zdrojom tepla - tepelným čerpadlom, sledovanie prevádzkových stavov a parametrov v reálnom čase s cieľom predchádzania poruchovým stavom
 • Cena 4500,- € + DPH + mesačný paušálny poplatok podľa rozsahu zdroja tepla – v cene bezplatné aplikácie

 

Podporované platformy:*


Mobilné:

 

 • iOS
 • Android
 • Windows
 • GSM

 

PC – Mac:

 

 • OSX
 • Windows OS
 • Linux OS
 • Console OS

 

* ostatné platformy v súčasnosti nepodporujeme, alebo môžu byť podporované s určitými špecifickými obmedzeniami, určité obmedzenia môžu spôsobovať aj podporované platformy alebo verzie produktov prispôsobené konkrétnym možnostiam, požiadavkám, typu dátovej komunikácie a podporovaným platformám

 

Upozornenie:

Môžu nastať aj situácie v ktorých sa nebude dať aplikovať produkt požadovaný zákazníkom a to v závislosti na vyššie uvedených podmienkach, nie je možné právne si nárokovať poskytnutie uvedených produktov a KLÍMA, s.r.o. si môže uplatniť právo neposkytnúť tieto produkty podľa vlastného uváženia a to najmä ak uzná, že daný produkt nespĺňa akékoľvek z podmienok aplikácie alebo kedykoľvek v budúcnosti môže odstúpiť od poskytnutia alebo predaja týchto produktov.

KLÍMA, s.r.o. neručí za funkčnosť alebo plnú funkčnosť uvedených produktov ak zákazník (alebo poskytovateľ dátového spojenia) nezabezpečí splnenie požadovaných parametrov a to najmä stabilitu, kvalitu a rýchlosť dátového pripojenia.

 

Aj na tieto produkty sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky KLÍMA, s.r.o.

 

Pre viac informácií nás kontaktujte.

Kontaktný formulár

Upozornenie podľa nového zákona o ochrane osobných údajov známeho ako "GDPR":

 

Odoslaním tohto formulára dávam spoločnosti KLÍMA, s.r.o. výslovný súhlas na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov uvedených v registračnom formulári v jej informačnom systéme po dobu trvania spracovania mojej požiadavky. Spoločnosť KLÍMA, s.r.o. sa zaväzuje, že nesprístupní tieto osobné údaje tretím osobám a že tieto budú spracovávané v súlade s "GDPR" nariadením a so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účelom spracovania údajov sú najmä:

- spracovanie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov

 

Viac informácií o tom ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi nájdete tu: KLÍMA, s.r.o. GDPR - politik ochrany osobných údajov

 

Ostatné:

 

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na telefónnych číslach našich zákazníckych liniek, e-mailových adresách, alebo vyplňte nižšie uvedený formulár. Radi Vám poslúžime. Obchod a služby zákazníkom Tel.: 02 202 830 29 E-mail: obchod@klimainfo.sk Zákazníci ktorí sa chcú registrovať v našich databázach pre získanie exkluzívnych benefitov, zliav a záruk, nech uvedú čo najviac možných kontaktných údajov (nie je to podmienkou), umožní nam to ale byť s Vami v užšom kontakte, informovať Vás o našich aktualitách, akciách a novinkách.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

CAPTCHA
Táto otázka má za úlohu zistiť, či formulár odosiela človek, alebo spamový robot.
Image CAPTCHA
Napíšte znaky, ktoré vidíte na obrázku.

Tepelné čerpadlá a Klimatizácie

Spoločnosť Hi-Tec je exkluzívnym dovozcom klimatizácií a tepelných čerpadiel viacerých značiek pre Slovenskú Republiku.

Zakúpiť klimatizácie a tepelné čerpadlá ale aj najširší výber z viac ako 10 ďalších značiek: Daikin, Mitsubishi, LG, Panasonic, Samsung, Hitachi, Gree a podobne s celkovým výberom niekoľko stoviek klimatizácií a tepelných čerpadiel, môžete aj vy na: www.klimaobchod.sk za nízke, prípadne aj výpredajové ceny.